Warsztaty stacjonarne IBM Security - dyrektywa NIS2 
Kiedy i gdzie?

Data: 27 czerwca 2023 (wtorek)
Czas: 11:00 - 15:00
Miejsce: Arrow ECS w Warszawie, ul. Krakowiaków 32

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do zrozumienia i stosowania nowelizacji przepisów oraz poznają rozwiązania informatyczne adresujące obszary cyberbezpieczeństwa w zakresie NIS2. 

Agenda:

11:00 - 11:30 - rejestracja, poranna kawa
11:30 - 12:00 - NIS2 zaadresowanie wymagań i implementacja w organizacji - Adam Prymek/Tomasz Zalewski
12:00 - 12:30 - Usługi bezpieczeństwa ITSS w modelu MSSP - enterCLOUD – Adam Prymek
12:30 - 13:15 - Kompleksowe zabezpieczenie stacji roboczych i serwerów ReaQta+XDR - Jacek Stańczyk
13:15 - 14:00 - IBM Randori. 10 największych ataków informatycznych w 2022 roku. Czy można było ich uniknąć stosując technologię External Attack Surface Management? Tomasz Zalewski
14:00 - 15:00 - Lunch
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. Pełna treść klauzuli informacyjnej: https://www.arrow.com/ecs/pl/klauzula-informacyjna-wydarzenia/
Ta wiadomość została wysłana do:
Emilia Arasiuk
 
 
 
Arrow ECS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000030756, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 678-26-82-866, z kapitałem zakładowym w wysokości 2000000 PLN. Numer rejestrowy BDO: 00000554